HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7

HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7

HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7

HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7

HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7
HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7
HÀNG HÓT..VỊ TRÍ KINH DOANH ĐÔNG ĐÚC -GÓC 2 MẶT TIỀN MAI VĂN VĨNH,P TÂN QUY Quan7

21 Tỷ
Share this:
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: Nhà

Hàng hót..Vị trí kinh doanh đông đúc -Góc 2 mặt tiền Mai Văn Vĩnh,p Tân Quy Q7 Dt 7,5x19,6m Đường cho xây 1 hầm 7 tầng Giá 21 tỷ TL

Liên hệ tư vấn

Tìm