0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7

0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7

0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7

0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7

0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7
0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7
0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7

93 Tỷ
Share this:
0909227199 BAN/CHO THUE CAN DINH THU SIEU TO, SIEU SANG KHU DAN CU HIM LAM P. TAN HUNG, QUAN 7
Mã sản phẩm: TRON
Tel: 0909227199
Danh mục: NHÀ

Ban/Cho Thue can dinh thu sieu to, sieu sang Khu dan cu Him Lam P. Tan Hung, Quan 7 - Dien tich: 20x20=400m2 DTSD: 800m2 - Ket cau: 1 ham 1 tret 3 lau, 6PN - Gia: 93 ty (Thuong luong) - Gia thue: - Vi tri: Đuong So thong ra Nguyen Thi Thap, khu kinh doanh sam uat, cach Lottemart 200m. - Khu đo thi Him Lam Q7: Noi hoi tu tinh hoa cua gioi thuong luu, khang đinh đang cap song nguoi Sai Gon. - Tien ich noi khu: Truong hoc cap 1 - 3 quoc te: Viet Uc, Vstar, Truong ĐH Quoc Te Rmit, ĐH Ton Đuc Thang, ĐH Canh Sat, Sieu thi Citimart, Lotte, Phong gym, nha hang.. - So hong rieng hoan cong đay đu.

Liên hệ tư vấn

Tìm