0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH

0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH

0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH

0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH

0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH
0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH
0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH

32 Triệu
Share this:
0909227199 CHO THUÊ KHO XƯỞNG GẦN ĐƯỜNG SỐ TÂN QUY GẦN LOTTE QUẬN 7 - 32TR/TH
Mã sản phẩm: TRON
Tel: 0909227199
Danh mục: NHÀ

Cho thuê kho xưởng gần đường số Tân Quy Gần Lotte Quận 7 DT : 20x25 = 500m - thích hợp kho xưởng - bãi đậu xe …. Giá thuê mềm : 32tr có sẵn văn phòng, wc

Liên hệ tư vấn

Tìm