3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM

3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM

3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM

3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM

3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM
3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM
3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM

14 Tỷ 500 Triệu
Share this:
3,7 TỶ 4 LÔ 1135 LÊ VĂN LƯƠNG- NHÀ BÈ MỖI LÔ 104M (8X13) GIÁ 36TR/M = 3,7TỶ/LÔ TỔNG 14,5 TỶ LH 0702275588 LPM
Mã sản phẩm: sp lpm
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT

4 lô 1135 lê văn lương- nhà bè Mỗi lô 104m (8x13) Giá 36tr/m = 3,7tỷ/lô tổng 14,5 tỷ Lh 0702275588 Lpm

Liên hệ tư vấn

Tìm