6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588

6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588

6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588

6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588

6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588
6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588
6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588

6 Tỷ 600 Triệu
Share this:
6,6 TỶ KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,KẾ BÊN LOTTE MARK ĐƯỜNG NỘI KHU 5M TUYỆT ĐẸP DT: 4X20, HƯỚNG TÂY SH RIÊNG 2020, CN 80M2 GIÁ BÁN: 6.6TỶ (BỚT LỘC) LH: 0702275588
Mã sản phẩm: SP GP
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT

KÈO THƠM - ĐẤT KIỀU ĐÀM QUẬN 7,kế bên lotte mark Đường nội khu 5m tuyệt đẹp DT: 4x20, hướng Tây SH riêng 2020, CN 80m2 Giá bán: 6.6tỷ (bớt lộc) LH: 0702275588

Liên hệ tư vấn

Tìm