98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588

98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588

98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588

98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588

98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588
98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588
98 TỶ KÈO THƠM Q7 GIÁ CHỈ 67TR/M ĐẤT 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT QUẬN 7 TỔNG DIỆN TÍCH : 67 X 1477M2 = 98TỶ CÒN TLUONG LH 0702275588 (Đã bán)

98 Tỷ
Share this:
Mã sản phẩm: SP 122
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT

Kèo thơm Q7 Giá chỉ 67tr/m Đất 2 Mặt Tiền Đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7 Tổng Diện Tích : 67 x 1477m2 = 98tỷ còn tluong Lh 0702275588

Liên hệ tư vấn

Tìm