BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ

BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ

BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ

BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ

BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ
BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ
BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ

5 Tỷ 700 Triệu
Share this:
BÁN 4800M ĐẤT THỦY SẢN ĐƯỜNG BÊ TÔNG 2M ĐƯỜNG HÀ QUANG VÓC XÃ BÌNH KHÁNH,HUYỆN CẦN GIỜ
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT
Liên hệ tư vấn

Tìm