Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k

Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k

Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k

Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k

Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k
Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k
Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k

36 Tỷ
Share this:
Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2k
Mã sản phẩm: 430
Tel: 0707388339
Danh mục: ĐẤT

Bán Đất Đường 25m Mặt Tiền Đường Số 7 Khu A Làng Đại Học.Xã Phước Kiển.Nhà Bè Diện tích: 10x43m = 430m2 thổ cư 100% Giá bán: 36 tỷ Vị trí nằm cách phú mỹ hưng.quận 7.siêu thị Lottemat.Sunrise city.Khu Đô Thị Him Lam.Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 1km đến 2km. Thuận tiện lưu thông qua các quận trung tâm

Liên hệ tư vấn

Tìm