BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG

BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG

BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG

BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG

BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG
BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG
BÁN KHÁCH SẠN QL 57B BẾN TRE-GIÁ TỐT-THU NHẬP 130 TRIỆU THÁNG

15 Tỷ 500 Triệu
Share this:
Mã sản phẩm: NHÂN
Tel: 10X55m
Danh mục: NHÀ
Liên hệ tư vấn

Tìm