BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG

BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG

BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG

BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG

BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG
BÁN NHÀ MẶT TIỀN ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG ÍCH Q4, P. PHÚ MỸ, QUÂN 7 LIÊN KÈ PHÚ MỸ HƯNG

12 Tỷ
Share this:
Mã sản phẩm: KHANG
Tel: 0906969633
Danh mục: Nhà

Bán nhà mặt tiền đường nội bộ Khu công ích Q4, P. Phú Mỹ, Quân 7 liên kè Phú Mỹ Hưng. Nhà chinh chú xây durng kiên cô, dóng coc tròn sâu 25m, khu dân cur vän minh, yên tinh. Gân cho, truòng hoc, siêu thi. Chi cach khu dô thi Phú My Hung 5 phút. Diên tich 4m x 17,5m. Xây dung 1 trêt, 2 lau, 1 sân thuong gôm 4PN, 3WC. Dā hoan công däy dú, sô hông công chung ngay. Kiến trúc hiên dai, xe hoi dâu trong nhà, giếng trời lớn thông thoáng. Tang noi thât, 4 máy lanh, máy nuóc nóng. Giá bán: 12Tỷ

Liên hệ tư vấn

Tìm