Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).

Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).

Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).

Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).

Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).
Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).
Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).

1 Tỷ 380 Triệu
Share this:
Cần Tiền, Bán Gấp Căn Hộ Officetel - Chung Cư Florita, Số 83 Đường D4, Phường Tân Hưng Q7 (Khu Dân Cư Him Lam).
Mã sản phẩm: SẾP
Tel: 0702275588
Danh mục: CĂN HỘ BÁN
Liên hệ tư vấn

Tìm