CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG

CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG

CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG

CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG

CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG
CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG
CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG

400 Triệu
Share this:
CHO THUÊ KHO 30X165M ~ 5000 M² - 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHÚ THUẬN VÀ GÒ Ô MÔI, QUẬN 7 - 400TR/THÁNG
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: KHO

Cho Thuê kho 30x165m ~ 5000 m² - 2 Mặt tiền đường Phú Thuận và Gò ô môi, Quận 7 Có 2 mặt tiền đường, có thể chia nhiều kho nhỏ, hoặc 2 kho 2 mặt tiền. Giá 400tr/tháng

Liên hệ tư vấn

Tìm