CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG
CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG
CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG

40 Triệu
Share this:
CHO THUÊ MẶT BẰNG MẶT TIỀN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG QUẬN 7 - 40 TRIỆU/THÁNG
Mã sản phẩm: QUÍ
Tel: 0707388339
Danh mục: NHÀ

Cho Thuê Mặt Bằng Mặt Tiền Đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Thuận Đông Quận 7 Diện Tích 6.2x20m Giá 40 triệu/Tháng

Liên hệ tư vấn

Tìm