ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

5 Tỷ 800 Triệu
Share this:
ĐẤT BÁN XÃ XUÂN THÀNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT

Hơn 1 ha mà giá chỉ 5,8 tỷ. Xuân Lộc, Đồng Nai 63x160m=10.739,7m2 Cách ql 800m. Xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai Sp581

Map

Liên hệ tư vấn

Tìm