ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL
ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL
ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

40 Tỷ
Share this:
ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL
Mã sản phẩm: HỒNG
Tel: 0902459610
Danh mục: ĐẤT BÁN

ĐẤT FULL THỔ CƯNG ĐÀO TÔNG NGUYÊN, TT NHÀ BÈ - 40 TỶ TL

D. Tích: 20x50 - vuông vắn - 1.000m2 full thổ cư

Liên hệ tư vấn

Tìm