DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ

DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ

DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ

DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ

DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ
DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ
DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ

44 Tỷ 600 Triệu
Share this:
DT 24.800 M2 X 1,8TR/M=> 44,6 TỶ TL. ĐƯỜNG ĐÊ GỐC TRE,XÃ LÝ NHƠN,HUYỆN CẦN GIỜ
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: ĐẤT

Dt 24.800 m2 x 1,8tr/m=> 44,6 tỷ TL. Đường Đê Gốc Tre,Xã Lý Nhơn,huyện Cần Giờ - đường nhựa rộng 5m, đã san lấp lên gò 1/2 đất, xe ô tô đi thoải moái. Sp678

Liên hệ tư vấn

Tìm