Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4

Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4

Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4

Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4

Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4
Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4
Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4

16 Tỷ
Share this:
Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4
Mã sản phẩm: SẾP
Tel: 0702275588
Danh mục: NHÀ PHỐ BÁN

Giảm 3 tỷ…nay chỉ còn 16 tỷ TL Nhà mặt tiền đường Vĩnh hội quân 4. đuờng buôn ban sầm uât Dien tich: 4mx20m= 80m,tặng thêm 20m dư phía sau nhà làm kho Nhà 1 trệt lâu sân thượng Giá: 16 tỷ TL

Liên hệ tư vấn

Tìm