Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút

Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút

Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút

Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút

Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút
Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút
Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút (Đã bán)

35 Tỷ
Share this:
Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút
Mã sản phẩm: SẾP
Tel: 0702275588
Danh mục: NHÀ PHỐ BÁN

Hàng thơm..Giảm 10 tỷ..nay còn 35 tỷ..103tr/m2 quá tốt đây -mặt tiền đường số sát bên lotte và qua quận 4 chỉ 3phút Dt hơn 300m2 mà giá chỉ 103tr/m -Đường xây dựng 7 tầng,thích hợp xây toà nhà buiding,căn hộ dịch vụ thu nhập cao

Liên hệ tư vấn

Tìm