Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7
Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7
Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

20 Tỷ
Share this:
Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 21 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7
Mã sản phẩm: SẾP
Tel: 0702275588
Danh mục: BIỆT THỰ BÁN

Hàng ngộp..413m2 MT đường lớm 25m bán gấp 50tr/m..rẻ hơn giá hẻm xe hơi Bán biệt thự sân vườn 413..Giá 20 tỷ đường lớn 25m,Dương cát lợi,thị trấn nhà bè..sát bên quận 7

Hiện trạng: 3 tầng,sân vườn trồng cây

Liên hệ tư vấn

Tìm