KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN

KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN

KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN

KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN

KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN
KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN
KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN

65 Tỷ
Share this:
KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN
Mã sản phẩm: SEP
Tel: 0702275588
Danh mục: NHÀ

- KHÁCH HÀNG GỢP BANK, SAU MỘT NĂM CỐ GÒNG NAY ĐÃ THẤM MỆT QUYẾT ĐỊNH HẠ GIÁ BÁN TỪ 100 TỶ XUỐNG CÒN 80 TỶ NẾU TIỀN TƯƠI THANH TOÁN NHANH VÀO DELL TIẾP CÒN 65 TỶ TRONG TUẦN - TỔNG DIỆN TÍCH: 1955.7m2 - VỊ TRÍ ĐẸP GÓC 2MT 15B NGUYỄN LƯƠNG BẰNG & CHUNG CƯ ĐỨC KHẢI, PHƯỜNG PHÚ MỸ, QUẬN 7 Giá: 65tỷ

Liên hệ tư vấn

Tìm